MUSICAPROCV Associació de Promotors Musicals representa als principals promotors de la indústria de la música en directe a la Comunitat Valenciana. Els nostres membres sumen una àmplia experiència en la producció musical i són els principals responsables dels concerts que en esta Comunitat realitzen artistes nacionals i internacionals. L’objectiu de l’Associació és defendre els interessos del sector i dinamitzar el diàleg amb les administracions i amb els sectors socials per a la promoció de la música en directe i de la cultura.

 

MUSICAPRO CV  és una associació democràtica de caràcter no lucratiu que s’organitza al voltant dels seus òrgans de govern: Assemblea General, Comissió Executiva i Comissions de treball.

La comissió executiva és l’encarregada de la direcció,  administració i representació de l’associació.

 

Actualment està constituïda per:

Luis Óscar García, President
Julio Martí, Vicepresident
Sergi Almiñana, Secretari
Neus Aulló, Tresorera.
Àngela Cortés, vocal
Héctor Olaria, vocal
Rocío Benavent, vocal
Juan León, vocal